Política de privacitat

PROPIETAT INTELECTUAL, INDUSTRIAL I “FRAMES”

Tots els elements que conformen la pàgina web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix són titularitat de Mater, Vilà i Vila sl

Els seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual iindustrial.

També estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc web.

Mater, Vilà i Vila sl prohibeix expressament la realització de “Framing” o l’ús per part de tercers de

Qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, de les escenes originals o continguts del nostre lloc Web.

L’ús dels continguts ha de respectar la seva llicència particular. D’aquesta manera, el seu ús, reproducció,la distribució, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra activitat similar quedatotalment prohibida llevat que sigui prèvia i expressament autoritzada per Mater, Vilà i Vila sl

Només s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats per la

pàgina web, sempre que s’hi continguin totes i cadascuna de les condicions següents:

 1. mantenir la integritat dels continguts, documents o gràfics
 2. Mater, Vilà i Vila sl es cita expressament com l’origen i l’origen d’aquests.
 3. la finalitat d’aquest ús és compatible amb el de la web i/o activitatde Mater, Vilà i Vila sl
 4. No es pretén l’ús comercial, queda expressament prohibida la distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús serà comunicat i autoritzat per Mater, Vilà i Vila sl, prèvia i expressament.

Pel que fa a les cotitzacions de productes i serveis de tercers, Mater, Vilà i Vila sl reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicarà el sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació. Mater, Vilà i Vila, sl declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Mater, Vilà i Vila, sl.

MATER, VILÀ I VILA SL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Mater, Vilà i Vila, sl. desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Tant l’accés al lloc web de Mater, Vilà i Vila, sl, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Mater, Vilà i Vila, sl no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent en la pàgina web de Mater, Vilà i Vila, sl. No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, Mater, Vilà i Vila, sl es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si cal  bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb Mater, Vilà i Vila, sl.

Mater, Vilà i Vila, sl no es fa responsable de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant de les mateixes.

ENLLAÇOS O HIPERVINCLES

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Mater, Vilà i Vila, sl, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, MATER VILA no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre MATER, VILÀ I VILA SL i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. MATER, VILÀ I VILA SL tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços al lloc web de MATER, VILÀ I VILA SL hauran de respectar les següents condicions:

 1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de MATER, VILÀ I VILA SL de la pàgina que realitza l’enllaç.
 2. La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis.
 3. MATER, VILÀ I VILA SL pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap causa . En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de MATER, VILÀ I VILA SL.
 4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.
 5. La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a MATER, VILÀ I VILA SL excepte aquells signes que formin part del mateix híper enllaç

Protecció de dades personals

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en arxius

sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR). La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per MATER, VILÀ I VILA SL, i tenen com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques.

Els serveis prestats per MATER, VILÀ I VILA SL estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit

excepcional que es desenvolupés algun servei adreçat específicament a menors d’aquesta edat, MATER, VILÀ I VILA SL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o en el seu cas, per al tractament dels mateixos.

MATER, VILÀ I VILA SL es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de

caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades s’empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació t’indiquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”)
 • LIMITAR o oposar a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera: Dirigint-se a qualsevol dels nostres establiments, per correu ordinari o per correu electrònic a mater@mater.cat.

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant la Autoritat de Control,

De l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: C /. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya.

Obre Whatsapp
1
Hola! En què et podem ajudar?
Hola! Aquest és el canal de Whatsapp de la llibreria Mater. En què et podem ajudar?